(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

 

PO, CPO en zelfbouw voor duurzame woningen

Naast particulier opdrachtgeverschap, is sinds een aantal jaren het collectief particulier opdrachtgeverschap in opkomst, ook wel CPO genoemd. Met deze collectieve zelfbouw kun je betaalbaar een eigen huis bouwen. Dankzij het collectieve proces, draagt CPO bij aan de vorming van een sterk buurtgevoel. Gezamenlijk kunnen prioriteiten worden gedefinieerd en ambities worden ingezet, terwijl door de schaal de kosten binnen de perken blijven.

Proces

We hebben door de jaren heen als architect veel ervaring opgedaan met zowel particulier als collectief opdrachtgeverschap (CPO). Met elkaar of met een procesbegeleider worden de ambities, budgetten en locatie geïnventariseerd. Samen gaan we op zoek naar een duurzame invulling die maximaal woongenot oplevert voor de toekomstige bewoners, zowel individueel als voor de groep en altijd met respect voor de plek.

Wij hebben veel expertise in huis over het toepassen van duurzame technieken zoals WKO’s, zonnepanelen en palletkachels, maar proberen vooral low-tech duurzaamheid te realiseren. Hiermee worden installatie-arme woningen gemaakt, die door middel van opzet en ligging maximaal gebruik maken van natuurlijke bronnen.

In een vroeg stadium onderzoeken we middels workshops en excursies de wensen van de verschillende opdrachtgevers en vertalen deze in een collectief ontwerp. Materialen, vormen, voorzieningen en duurzame en ecologische ambities worden in deze fase gezamenlijk bepaald. Vervolgens wordt op individueel niveau met iedere eigenaar verdere invulling gegeven aan de eigen woning in relatie tot individuele wensen en budgetten.

Het plan wordt technisch uitgewerkt en er wordt een aannemer gezocht waarmee het geheel wordt gerealiseerd. Stap voor stap groeit het plan richting het eindresultaat, uw droomwoning!

Meer weten? Vraag onze brochure aan

 

Voorbeelden van Particulier en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Loading...