Terug naar portfolio
Live, Work

Regen Villages

  • Project: Regen Villages
  • Locatie: Oosterwold, Almere
  • Samenwerking: DGV Group
  • Architect: Natrufied architecture
  • Ontwerp: 2016
  • Programma: 200 woningen

Regen Villages ziet woningen als zelfvoorzienende eenheden die niet langer afhankelijk zijn van externe bronnen voor voedsel, elektriciteit en water. Samen met hun buren kunnen de bewoners zorgen voor een natuurlijke en duurzame productie, terwijl ze verbonden blijven met hun natuurlijke omgeving. Door een circulaire benadering van de productie en consumptie van middelen kan elk restproduct opnieuw worden gebruikt als input voor het volgende proces, wat leidt tot optimaal gebruik en minimale verspilling.

Deze woningen functioneren als autonome cellen met een circulair metabolisme en kunnen hun overproductie uitwisselen met het omliggende cluster. Dankzij deze uitwisseling van goederen en het gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten kunnen onverwachte vraag en overproductie worden opgevangen, en kan de productie op een efficiënte schaal plaatsvinden. Deze balans door onderlinge verbondenheid kan interactie tussen buren bevorderen en versterken.

Door het natuurlijke karakter van deze clusters van woningen te diversifiëren, kan een gevarieerde en ruime voorraad voedsel worden geproduceerd. Bovendien worden er meer diverse leefomgevingen gecreëerd. De combinatie van autonomie en verbindingen op verschillende schaalniveaus stelt de bewoners in staat om te profiteren van de zelfvoorzienendheid op kleine schaal, terwijl ze ook profiteren van het gevarieerde aanbod van voedsel en hulpbronnen en de veerkracht en stabiliteit van een groter, circulair systeem

De bewoners nemen een constructieve rol op zich in hun lokale ecosysteem; terwijl zij natuurlijke processen ondersteunen en katalyseren, voorziet hun omgeving in al hun behoeften. Deze zelfvoorzienende woonomgevingen bevorderen een duurzame levensstijl en versterken de band tussen mens en natuur, wat resulteert in een harmonieuze en veerkrachtige gemeenschap.

Meer projecten