Regen Villages

Categorie: Work

Regen Villages

Regen Villages ziet woningen als zelfvoorzienende eenheden die niet langer afhankelijk zijn van externe bronnen voor voedsel, elektriciteit en water. Samen met hun buren kunnen de bewoners zorgen voor een natuurlijke en duurzame productie, terwijl ze verbonden blijven met hun natuurlijke omgeving. Door een circulaire benadering van de productie en consumptie van middelen kan elk restproduct opnieuw worden gebruikt als input voor het volgende proces, wat leidt tot optimaal gebruik en minimale verspilling.

Deze woningen functioneren als autonome cellen met een circulair metabolisme en kunnen hun overproductie uitwisselen met het omliggende cluster. Dankzij deze uitwisseling van goederen en het gebruik van gemeenschappelijke faciliteiten kunnen onverwachte vraag en overproductie worden opgevangen, en kan de productie op een efficiënte schaal plaatsvinden. Deze balans door onderlinge verbondenheid kan interactie tussen buren bevorderen en versterken.

Door het natuurlijke karakter van deze clusters van woningen te diversifiëren, kan een gevarieerde en ruime voorraad voedsel worden geproduceerd. Bovendien worden er meer diverse leefomgevingen gecreëerd. De combinatie van autonomie en verbindingen op verschillende schaalniveaus stelt de bewoners in staat om te profiteren van de zelfvoorzienendheid op kleine schaal, terwijl ze ook profiteren van het gevarieerde aanbod van voedsel en hulpbronnen en de veerkracht en stabiliteit van een groter, circulair systeem

De bewoners nemen een constructieve rol op zich in hun lokale ecosysteem; terwijl zij natuurlijke processen ondersteunen en katalyseren, voorziet hun omgeving in al hun behoeften. Deze zelfvoorzienende woonomgevingen bevorderen een duurzame levensstijl en versterken de band tussen mens en natuur, wat resulteert in een harmonieuze en veerkrachtige gemeenschap.

Meer projecten

Circulair Ambachtcentrum HUB

In Heiloo, Uitgeest en Bergen hebben Natrufied Architecture en SE.lab samengewerkt om een milieustraat te ontwerpen die volledig gericht is op hergebruik en reparatie. Bezoekers kunnen hier hun herbruikbare spullen inleveren, die vervolgens in de werkplaats worden gerepareerd of opgeknapt. Deze faciliteiten helpen niet alleen om de hoeveelheid grof restafval te verminderen, maar ook om waardevolle materialen en goederen een tweede leven te geven.

Naast de inleverstraat en werkplaats is er ook een sterk educatief component aanwezig. Het circulaire ambachtscentrum biedt circulair maakonderwijs aan, waarbij inwoners leren hoe ze producten kunnen hergebruiken en repareren. Dit wordt ondersteund door workshops en cursussen die regelmatig worden georganiseerd in de werkplaats. Door deelname aan deze educatieve activiteiten, krijgen bezoekers de kans om nieuwe vaardigheden te leren en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Een ander belangrijk aspect van het circulaire ambachtscentrum is het bevorderen van sociaal en circulair ondernemerschap. Bezoekers kunnen ontspannen in de koffiecorner, waar sociale interactie en gemeenschapsvorming worden gestimuleerd. Bovendien zijn er ateliers beschikbaar voor circulaire starters en ondernemers. Hier kunnen zij hun ideeën en producten ontwikkelen en presenteren. Regelmatig worden er ook workshops georganiseerd die gericht zijn op circulair ondernemen, waardoor inwoners worden aangemoedigd om innovatieve en duurzame zakelijke kansen te verkennen.

Meer projecten